Komplexné čistenie novej haly v Radvaň parku - Banská Bystrica. Interiér + Exteriér.

Galéria:

upratovanie priemyselných objektovčistenie priemyselných objektov