Naša spoločnosť zabezpečuje upratovanie napríkad aj týchto vchodov vo Vašich mestách.

 Banská Bystrica

 • Šalgotarjánska 3
 • THK 6, 7, 8, 9, 10
 • Trieda SNP 8, 10, 12
 • Komenského 14B
 • Komenského 18 A,B,C,D
 • Tulská 8,10,12
 • Javornícka 1, 3, 5, 7, 9
 • Spojová 12
 • Švermova 27, 29, 31, 33
 • Petelenova 2,4,4A, CKN
 • Viestova 26
 • Severná 5
 • Nemčianska 9,11,13
 • Nemčianska cesta 1
 • Mládežnícka 47
 • Mládežnícka 17
 • Mládežnícka 7-15
 • Trieda SNP 9
 • Severná 2
 • Sládkovičova 58,60,62,64
 • Krivánska 3-11
 • Partizánska 46-56
 • Internátna 13,15
 • Poľná 11-17
 • Nová 1-3
 • Radvanská 2,3,4
 • Nad plážou 1,3,5
 • Mičinská 26,28,30
 • Starohorská 35,45,47
 • Starohorská 66,68,70
 • Javorová 1-7
 • Jesenského 30
 • Družby 17-23
 • Tatranská 34,36,38
 • Tatranská 40,42,44,46,48,50
 • Tatranská 1-11
 • Tatranská 41-49
 • Tatranská 89-96
 • Tatranská 24-32
 • Ďalšie ...

Zvolen

 • Ul. J. Gagarina 101-111
 • Nográdyho 25

Ružomberok

 • Scota Viatora 3-9
 • Bystrická 6
 • Karola Krčméryho 11
 • Bystrická 18-24
 • Papiernická 8-14
 • Hviezdosl.- Makovic. 6,8,10
 • Za Dráhou 8,11,12
 • Žilinská cesta 12-17
 • Žilinská 18
 • Za dráhou 13-18
 • Zárevúca 20
 • Liptovská 9-17
 • Za dráhou 1,2,3
 • Lesná 2-7
 • Štefana Moyzesa 41-47
 • Papiernická 15-23
 • Veterná 4,6,8
 • Ivana Houdeka 41-51
 • Za dráhou 21-24
 • Riadok 9,11
 • Ivana Houdeka 44
 • Ivana Houdeka 55
 • ďalšie...

Liptovský Mikuláš

 • Bottova 1
 • Vrlíkova 67,68,69
 • Nábrežie A. Stodolu A3
 • ďalšie ...

 Nitra

 • Trieda A. Hlinku 27-49 
 • Petzwalova 10-24 
 • Ďumbierska 37-41
 • Škultétyho 4-6
 • Jurkovičova 29-33
 • Vinička 15-21
 • Bizetova 14-18
 • Bamborského 7
 • Viničky 7-13

 

Galéria:

upratovanie vchodovupratovanie vchodov banská bystricaupratovanie spoločných priestorovupratovanie spoločných priestorov banská bystricačistenie spoločných priestorovčistenie spoločných priestorov banská bystricaupratovanie spoločných nebytových priestorov banská bystrica