Systémové upozornenie
Hlavné informácie

Naša spoločnosť zabezpečuje upratovanie napríkad aj týchto vchodov vo Vašich mestách.

 

Banská Bystrica

Šalgotarjánska 3 (od 2013)

THK 6, 7, 8, 9, 10 (2014)

Trieda SNP 8, 10, 12 (2014)

Komenského 14B (2014)

Tulská 8,10,12 (2014)

Javornícka 1, 3, 5, 7, 9 (2014)

Spojová 12 (2014)

Švermova 27, 29, 31, 33 (2014)

Tatranská 34, 36, 38 (2014)

Petelenova 2,4,4A, CKN (2015)

Viestova 26 (2014)

Severná 5 (2015)

Komenského 18 A,B,C,D (2015)

Nemčianska 9,11,13 (2015)

Bronzová 16

Mládežnícka 47 (2015)

Tatranská 1-11 (2016)

Trieda SNP 9 (2016)

Severná 2 (2016)

Sládkovičova 60, 64 (2016)

Krivánska 3-11 (2016)

Tatranská 44,46 (2016)

Mládežnícka 17 (2016)

Partizánska 46-56 (2016)

Internátna 13,15 (2016)

Tatranská 41-49(2016)

Poľná 11-17(2016)

Ďalšie ...


Zvolen

Ul. J. Gagarina 101-111 (2016)

Okružná 33 (2016)


Ružomberok

Scota Viatora 3-9

Bystrická 6

Karola Krčméryho 11

Bystrická 18-24

Papiernická 8-14

Od 2016

Hviezdosl.- Makovic. 6,8,10

Za Dráhou 8,11,12

Žilinská cesta 1/12-17

Za dráhou 13-18

Zárevúca 20

Liptovská 13

Za dráhou 1,2,3

Lesná 2-7

ďalšie...

 

Nitra

Trieda A. Hlinku 27-49 (2016)

Petzwalova 10-24 (2016)

 

Bratislava

Bulíkova 1-3